Muziekids

Stichting Muziekids 

Jaarlijks worden ruim 2 miljoen jongeren in de Nederlandse ziekenhuizen behandeld. Ruim 170.000 daarvan worden opgenomen en verblijven vaak voor langere tijd in het ziekenhuis. (bron: Kiwa Carity). Een ingrijpende gebeurtenis voor het kind, diens ouders en de directe omgeving.

De praktijk leert ons dat – ook al hebben ziekenhuizen vaak speelfaciliteiten voor kleuters en kleinere kinderen – er voor jongeren tot 18 jaar in een ziekenhuis vaak weinig te doen is.
Stichting Muziekids stelt zich ten doel het ziekenhuisverblijf voor deze categorie patiënten aangenamer
te maken.

Dat doen we met ‘De Muziekids Studio’, een vrolijke ruimte vol muziekinstrumenten en apparatuur waar jeugdige patiënten zich heerlijk kunnen uitleven door het maken van muziek of het ernaar luisteren, zo kunnen zij hun pijn, verdriet of gemis van thuis vergeten. Ook bezoekende broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes mogen er gebruik van maken waardoor het er vaak een vrolijke boel is. De studio’s bruisen van de muzikale activiteiten en het plezier straalt af van blije kindergezichten. Wij krijgen louter positieve reacties van de kinderen, hun familieleden, (kinder)artsen en verplegend personeel. Kortom, een heerlijke plek om het ziekenhuis even helemaal te vergeten. Daar komt bij dat steeds meer wetenschappelijke onderzoeken uitwijzen dat muziek en met name het maken ervan, het stressniveau verlaagt, wat weer bijdraagt aan sneller herstel.

Wat wij doen

Op de locatie zorgt stichting Muziekids voor:
- een met muziekinstrumenten ingerichte vrolijke ruimte met muziek en muziek maken als thema.
- begeleiding door professionele Muziekids studioleiders die worden geassisteerd door musicerende vrijwilligers, vijf tot wel zeven dagen per week
- het beheer en onderhoud van de Muziekids Studio, instrumenten en apparatuur
- een Troubadour-trolley vol met allerlei instrumenten om elke dag bij patiëntjes langs te gaan die niet van de kinderafdelingen mogen of kunnen. Zo kunnen wij hen toch het plezier en de afleiding bieden door het samen maken van muziek, zij kijken er iedere dag weer naar uit.

Klik hier voor de website voor meer informatie.